Nawoord

Als ondernemer / directeur / manager heeft u geen gemakkelijke positie. Er wordt veel van u verwacht: visie, daadkracht en noemt u nog maar wat van dit soort kwalificaties. Daar staat overigens ook wat tegenover. Als het goed gaat het persoonlijk genoegen dat u dat toch maar mooi bereikt heeft en de waardering van betrokken personen. En ook de (financiële) beloning zal u tot tevredenheid stemmen.
 
Maar wat als het niet goed gaat?
Wat is uw positie als de onderneming (ofwel business unit) in zwaar weer terecht komt?
 
Niet zonder reden wordt al jaren een vergelijking gemaakt tussen het ondernemerschap en topsport. De vergelijking tussen een onderneming met zijn directeur als leidinggevende en het voetbalelftal met zijn trainer, zal u niet onbekend voorkomen. Zolang alles goed gaat is de trainer een gevierd mens. Doch, als het niet goed gaat, dan zal zijn positie zeker ter discussie worden gesteld.
 
Een interessante vraag is dus: als het niet goed gaat met de onderneming waarvoor u verantwoordelijk bent, hoe terecht is het dan dat uw positie ter discussie wordt gesteld? Is het terecht dat men met een beschuldigend vingertje naar u wijst?
 
Mocht het zover komen, dan zult u ongetwijfeld van buiten komende oorzaken kunnen aanwijzen waar u helaas geen invloed op had. Dat zal zo zijn. Doch het is uw taak ofwel uw verantwoordelijkheid om die oorzaken tijdig op te merken en daar adequaat op te reageren. De omgeving zal zich niet aanpassen aan uw onderneming. U zult uw onderneming moeten aanpassen aan die veranderende omgeving. Laat u dat na, dan zult u ongetwijfeld op enig moment geconfronteerd worden met de consequenties daarvan. De verschillende cases zijn daar nadrukkelijke illustraties van.
 
Als het niet goed gaat met uw onderneming, dan zal vaak geconstateerd moeten worden dat u ergens tekort bent geschoten. Vervelend en jammer. Ga dan niet zitten treuren, doch reageer adequaat en ga over tot herstellende acties. Neem uw verantwoordelijkheid! Afhankelijk van de ernst van de situatie kan het dan verstandig zijn dat u zich laat bijstaan door deskundige hulp.
Voorkom dat u case 14 wordt!
 
En mocht u als leidinggevende toch de mist ingaan, bedenk dan dat het een functionele tekortkoming betreft. U bent niet persoonlijk tekort geschoten. Houdt u het functionele en het persoonlijke goed gescheiden. Het gezegde luidt ook “waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt”. Dat benadrukt stellig de functionele relatie en niet de persoonlijke.
Als u als leidinggevende tekort bent geschoten, wilt dat verder niets zeggen over uw persoonlijke kwaliteiten. Natuurlijk dient u zich dan wel enkele kritische vragen te stellen, maar een zakelijke mislukking verdient geen persoonlijke veroordeling.
Bedenk dat overigens ook als een medewerker van u ergens tekort komt. Een persoon veroordelen omdat er functioneel iets mis is gegaan is uit den boze.
 


In deze uitgave zijn 13 cases behandeld. De cases zijn alle geen exacte weergave van een gebeurtenis. Het zijn illustraties van problemen die zich voor kunnen doen. Weliswaar zijn deze illustraties gebaseerd op reële gebeurtenissen, doch ze zijn aan interpretatie onderhevig.
Het ten uitvoer brengen van een case in een gelijkende omgeving, kan derhalve tot geheel andere uitkomsten leiden dan in deze uitgave verwoord.
De cases kunnen ook beschouwd worden als adviezen ter voorkoming van betreffende problemen.
Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van degene die een case ofwel een advies in de praktijk wilt opvolgen, om de toepasbaarheid vooraf te onderzoeken.
Derhalve kan noch de uitgever, noch de auteur, enige vorm van aansprakelijkheid accepteren indien een advies: niet juist en / of volledig zou zijn c.q. de navolging van een case c.q. een advies een andere uitkomst gaf dan op basis van deze uitgave werd verwacht.
 
 
 

DE AUTEUR

De auteur is geboren in een ondernemersgezin. Na afronding van zijn universitaire studie bedrijfseconomie (1984) heeft hij verschillende managementfuncties vervuld in het bedrijfsleven, binnen in eerste instantie de financieel-administratieve discipline. Daarbij heeft hij tevens ervaring opgedaan met kantoorautomatisering. Later is hij zich tevens gaan bekwamen in de discipline personeel & organisatie. In het jaar 2000 heeft hij zich gevestigd als zelfstandig interim manager / consultant.
Door in verschillende organisaties te werken, uiteenlopend van zo’n 10 tot 2000 werknemers, heeft de auteur een zeer brede ervaring opgedaan in genoemde disciplines en aanverwante zaken. Hij is bekend met zowel zeer praktische als met strategische onderwerpen. Hij heeft ervaring opgedaan in het opbouwen van activiteiten, maar ook in het reorganiseren en liquideren ervan. Kortom: hij is van vele markten thuis.
 
In deze uitgave behandelt de auteur (kort) diverse management- / organisatievraagstukken, waarvan in de dagelijkse praktijk geregeld blijkt dat deze meer aandacht verdienen. De teksten komen volledig van zijn hand, reden waarom u geen bronverwijzingen zult aantreffen.
Vorige pagina