Afsluiting

De moed is u toch niet in de schoenen gezakt? Als dat na het lezen van het voorgaande wel het geval is, dan zou het zinvol kunnen zijn u serieus af te vragen of u door moet gaan als ondernemer.
Heeft u nu een gevoel van: “tja, er zijn toch wel een aantal puntjes waar ik nog eens over moet gaan nadenken of waar ik extra aandacht aan ga besteden”, dan heeft deze uitgave zijn doel bereikt.
 
Inderdaad, als u voorgaande leest, dan is dat alles bij elkaar zeker geen kleinigheid. Van een ondernemer wordt veel verwacht, zoals visie, durf, daadkracht, flexibiliteit, etc.
Als u voorgaande goed heeft gelezen, dan zal het u duidelijk zijn geworden dat u gelukkig niet alles zelf hoeft te doen. Let wel: ook al delegeert u taken, u behoudt uw verantwoordelijkheid. En daarmee doel ik niet alleen op wettelijke kaders, maar ook op morele kaders. Succes opeisen en falen afschuiven is geen houdbare combinatie.
Kijkend naar uw organisatie, dan is de kern van uw ondernemerschap gelegen in: het leiding geven aan mensen en processen. Het is uw verantwoordelijkheid de juiste mensen op de juiste plaatsen te hebben; op een correcte wijze taken (verantwoordelijkheden) te delegeren en de uitvoering ervan te controleren. Hoe groter de organisatie wordt des te meer nadruk er komt op managementvaardigheden.
Het is ook uw verantwoordelijkheid over de juiste informatie te beschikken, zodat u op basis daarvan adequate besluiten kunt nemen om (de ontwikkeling van) uw organisatie in goede banen te leiden.
 
Een onderneming zonder leiding is als een stuurloos schip: gedoemd ten onder te gaan.

In deze uitgave worden diverse adviezen gegeven. Het is uiteraard de verantwoordelijkheid van degene die een advies wilt opvolgen, om de toepasbaarheid vooraf te onderzoeken. Derhalve kan noch de uitgever, noch de auteur, enige vorm van aansprakelijkheid accepteren indien een advies: niet juist en / of volledig zou zijn c.q. de navolging ervan een andere uitkomst gaf dan op basis van het advies werd verwacht.


 

DE AUTEUR

De auteur is geboren in een ondernemersgezin. Na afronding van zijn universitaire studie bedrijfseconomie (1984) heeft hij verschillende managementfuncties vervuld in het bedrijfsleven, binnen in eerste instantie de financieel-administratieve discipline. Daarbij heeft hij tevens ervaring opgedaan met kantoorautomatisering. Later is hij zich tevens gaan bekwamen in de discipline personeel & organisatie. In het jaar 2000 heeft hij zich gevestigd als zelfstandig interim manager / consultant.
Door in verschillende organisaties te werken, uiteenlopend van zo’n 10 tot 2000 werknemers, heeft de auteur een zeer brede ervaring opgedaan in genoemde disciplines en aanverwante zaken. Hij is bekend met zowel zeer praktische als met strategische onderwerpen. Hij heeft ervaring opgedaan in het opbouwen van activiteiten, maar ook in het reorganiseren en liquideren ervan. Kortom: hij is van vele markten thuis.
 
In deze uitgave behandelt de auteur (kort) diverse management- / organisatievraagstukken, waarvan in de dagelijkse praktijk geregeld blijkt dat deze meer aandacht
verdienen. De teksten komen volledig van zijn hand, reden waarom u geen bronverwijzingen zult aantreffen.
Vorige pagina