LAATSTE BLOG

Bij mijn afscheid vorig jaar kon ik terugkijken op 12,5 jaar activiteit. Eerst als bestuurslid van VVD afdeling Gilze en Rijen, gevolgd door een periode wethouder en tenslotte een periode raadslid. Ik heb mij graag en met veel plezier ingezet voor de belangen van de gemeente, van onze gemeenschap.
Nu een jaar verder moet ik constateren dat mijn interesses verschoven zijn. Ik heb dan ook besloten deze blog te stoppen. Ik weet nog niet of ik deze blog in een andere vorm zal voortzetten of misschien gewoon verwijder. De toekomst zal het leren.
Rest mij om iedereen waarmee ik in die 12,5 jaar heb samengewerkt (nogmaals) hartelijk te danken en om iedereen die nu actief is in de lokale politiek van onze gemeente veel wijsheid toe te wensen.
Vorige pagina