LOCATIEKEUZE ZWEMBAD EN SPORTHAL

Laat ik voorop stellen dat ik geen uitspraak zal doen over de beste keuze in deze problematiek. Daartoe beschik ik over te weinig relevante informatie. Wat ik deze keer aan de orde wil stellen is de gang van zaken, het proces.

Op enig moment is besloten het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal aan elkaar te koppelen. In wezen een kopie van de huidige situatie, maar dan op een andere plaats in Rijen. De koppeling is logisch en biedt vele voordelen. Maar natuurlijk ook nadelen. De omwonenden van de huidige locatie kunnen daar over meepraten. Interessante vraag is dan natuurlijk: waar zet je zo’n nieuw complex neer? Gekozen is voor Rijen-Oost ofwel Vliegende Vennen. Dat is mede ingegeven doordat De Kring nieuw gaat bouwen in deze wijk en er in de buurt een nieuwe sportvoorziening moet komen. Er zijn 2 voor de hand liggende opties: wederom in de woonwijk of buiten de woonwijk.

Hierbij is zeker van belang hoe je het complex gaat exploiteren. Een zwembad mag dan een mooie voorziening zijn voor de inwoners, maar het is ook een behoorlijk dure. Een exploitatie, die de bedoeling heeft de kosten voor de gemeenschap te verlagen, zal tot meer gebruik leiden en daardoor tot meer (verkeers)overlast voor omwonenden. Naast het belang van de omwonenden zijn er de belangen van de gebruikers. En die zijn er veel. Wat hierbij opvalt is dat door enkele raadsfracties het belang van de gebruikersgroep kinderen (school) erg sterk naar voren wordt gebracht. Alsof dat belang het maatgevend belang is. Natuurlijk is het prettig dat kinderen uit school naar een sporthal kunnen lopen zonder noemenswaardige obstakels. Dat is echter één van de belangen in de afweging. Een project als dit vergt een integrale belangenafweging waarbij alle belangen op de weegschaal komen.

Wat ik in dit kader toch wel een enigszins trieste vertoning vond was de “proefwandeling” van een aantal kinderen naar de mogelijke locatie buiten de woonwijk. Vooraf kun je al aangeven wat de uitkomsten van die wandeling zullen zijn. Natuurlijk is het voor de kinderen en de begeleider(s) niet prettig om bij de rotonde te moeten oversteken als het verkeer wat druk is. Maar ten eerste is het niet altijd druk bij die rotonde. En ten tweede zijn voor problemen oplossingen te bedenken. Om maar wat te noemen. Zo kan er ten noorden van de rotonde een speciale oversteekplaats worden aangelegd. En een oversteekplaats kan je ook beveiligen met verkeerslichten.

Zoals ik al in het begin stelde: wat de beste locatiekeuze is weet ik niet en kan ik niet beoordelen. Wat mij echter opvalt bij deze locatiekeuze is dat er bij enkele raadsfracties nauwelijks sprake is van een degelijke integrale belangenafweging en dat er teveel gedacht wordt in termen van problemen in plaats van in termen van uitdagingen en oplossingen. En dat is jammer. Want hiermee dreigt dit project en daarmee de belangen van vele betrokkenen slachtoffer te worden van een onvoldoende doordachte en daardoor mogelijk verkeerde locatiekeuze.
Vorige pagina