OVERHEID HANDELT GEREGELD ONPRAKTISCH

Enige tijd geleden ontving een onderneming (één van de vele) in een grote Brabantse gemeente een aanslag reclamebelasting. Uit de aanslag was op te maken dat de hoogte van het te betalen bedrag gebaseerd werd op de WOZ-waarde. Informatie die anders zou kunnen veronderstellen was niet vermeld of toegevoegd. Het is dan vrij logisch om de vermelde WOZ-waarde te vergelijken met de aanslag OZB. En wat bleek: de nu vermelde WOZ-waarde was hoger dan bij de OZB-aanslag. Daar lijkt dus sprake van een vergissing. Er rest dan niet veel anders dan het indienen van een bezwaarschrift. Gelukkig was de gemeente redelijk snel met een reactie. Dat de WOZ-waarde afweek was correct. Echter, zo viel te lezen in de uitgebreide toelichting, de hoogte van het te betalen bedrag werd niet bepaald door de WOZ-waarde op zich, maar door de categorie waarin de betreffende WOZ-waarde was ingedeeld. Dat is toch een andere benadering dan de aanslag deed veronderstellen!

Als deze toelichting was toegevoegd aan de aanslag, dan was de (opbouw van de) aanslag meteen duidelijk geweest voor de onderneming en dan was het indienen van een bezwaarschrift niet nodig geweest. De gemeente had dus verzuimd om de aanslag van adequate informatie te voorzien wat leidde tot misverstanden en extra werk voor de ontvanger van de aanslag en ook voor de gemeente zelf. Gewoon onhandig, onpraktisch. Hier had beter over nagedacht moeten worden!
Vorige pagina