GILZE EN RIJEN HEEFT NIEUW COALITIEPROGRAMMA.

Het programma is klaar, de wethouders zijn geïnstalleerd; de nieuwe coalitie kan dus aan de slag. Over het nieuwe programma kunnen we kort zijn: weinig nieuws, weinig verrassends. Is het daardoor ambitie loos? Nee! In de inleiding wordt nog eens aangehaald dat er veel lopende projecten zijn, zoals de centrumplannen en de N282, die toch alle tot een goed einde gebracht moeten worden. Tel daarbij op de komende decentralisaties uit Den Haag en nog wat andere uitdagingen, zoals de financiële gezondheid van de gemeente en de samenwerking met omringende gemeenten, en dan heb je al aardig wat uitdagingen op het bord liggen. Moeten daar nieuwe ambities bij? Waarschijnlijk verstandig van de coalitie om daar terughoudend mee om te springen. En de praktijk leert dat er gaande de jaren toch altijd nog onverwachte uitdagingen de kop opsteken. Beter wat minder goed doen, dan meer niet goed.
Interessante vraag is natuurlijk of je voor de uitvoering van zo'n programma 4 wethouders nodig hebt. Een minstens zo interessante vraag is of het, in tijden waarbij het woord bezuinigingen één van de meest gebruikte woorden is (binnen gemeenten), passend is het aantal wethouders uit te breiden. Naar mijn idee heeft de coalitie hierin geen verstandige keuze gemaakt. Het ware beter geweest ook hier terughoudend te zijn en het aantal wethouders op 3 te houden. Met deze keuze heeft vooral Kern75 verrast. In het verleden waren zij daarin overduidelijk: geen tweede wethouder voor Kern75 en niet meer dan 3 wethouders in tijden waarin offers gevraagd worden van het ambtelijk apparaat en van de inwoners. Kennelijk hebben zij deze uitgangspunten nu de rug toegekeerd.
Verrassend is ook dat voormalig oppositiepartij Gemeentebelang, die fel van leer trok tegen verschillende zaken die nu in het programma zijn opgenomen, zoals zwembad en N282, uitvoering gaat geven aan die zaken waar men zo op tegen was. Kort en bondig: een coalitieprogramma dat zeker enige realiteitswaarde kan worden toegekend, doch waarbij vraagtekens gezet kunnen worden bij de vierde wethouder en de positie van Gemeentebelang. Hoe dan ook, de uitdagingen voor de komende jaren liegen er niet om. Ik wens de raad en het college veel wijsheid en succes toe.
Vorige pagina